سکوت مهراب | بزودی

سکوت
سکوت مهراب

 

💢 ضبط کار سکوت تموم شد؛بااشکو احساس براتون حقیقتو برملا کردم؛لطفا حمایت کنید بزودی کار پخش میشه؛علی علی..

(خاکتون مهراب)

3 Comments

  1. سکوت میشکنه؛آهای امپراطور نما؛گمشو برو پایین💪
    بزودی شاهد شکستن سکوت باشین ..میشکنم هرچی رو که مقابلم قرار بگیره

    (خاکتون مهراب)

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*